Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα

  Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα χρειάζεται συνολική και ενδελεχή επανεξέταση, νέα στρατηγική και αξιόπιστη ηγεσία για να μπορέσει να διαχειριστεί την Αλλαγή αποτελεσματικά. Η επαναξιολόγηση των στόχων, ο επαναπροσδιορισμός των κατευθύνσεων, η αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών, η διασύνδεση της… Read more