Στρατηγική Σκέψη

Η εκπόνηση Στρατηγικής στις επιχειρήσεις δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν πιο προκλητική ή περισσότερο σημαντική, από ότι στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα από το οποίο οι εταιρικές στρατηγικές πρέπει να ξεπερνούν αυτά που μέχρι χθες γνωρίζαμε ως όρια. Εταιρική… Read more