Συνέδριο Biofach 2011

370 εκατ. στρέμματα γεωργικής γης σε όλο τον κόσμο καλλιεργούνται βιολογικά. Οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκτάσεις βιολογικών καλλιεργούμενων εκμεταλλεύσεων είναι η Αυστραλία, η Αργεντινή και οι ΗΠΑ. Η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση αυξήθηκε κατά 20 εκατ. στρέμματα, ή 6% σε… Read more