Ιστορία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 από μία ομάδα διακεκριμένων στελεχών με επικεφαλής τον Δρα Πέτρο Δασόπουλο, Χημικό Μηχανικό απόφοιτο του πανεπιστημίου του Λονδίνου, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Μάνατζμεντ, του Royal Society of Chemistry, του Βρετανικού Ινστιτούτου Χημικών Μηχανικών και κάτοχο Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Surrey της Μεγάλης Βρετανίας.

Η DASO διαθέτει μια μοναδική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών που ουσιαστικά διαφοροποιούν τους πελάτες της. Ως στρατηγικός συνεργάτης, η DASO βοηθά τους πελάτες να διεκδικήσουν μια ισχυρή και κερδοφόρα θέση στην αγορά. Επιπλέον η DASO διαχειρίζεται την αλλαγή και τις διαφοροποιήσεις των εταιρικών στρατηγικών, είτε αυτές είναι σύνθετες όπως π.χ. οι περιπτώσεις Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, είτε συνήθεις διαδικασίες επιχειρηματικού ανασχεδιασμού.

Το 2016 και με τη νέα της νομική μορφή, η εταιρεία επεκτείνεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στον τομέα του Περιβάλλοντος. Η εταιρεία πρωτοστατεί στην έρευνα, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη μονάδων αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίου για κτηνοτροφικές μονάδες, αγροκτήματα, σφαγεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία και βιομηχανίες τροφίμων. Παράλληλα σχεδιάζει σύγχρονα, καινοτόμα και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, προσαρμοσμένα στα γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής καθώς και συστήματα επεξεργασίας χωνεμένου υπολείμματος (από τις μονάδες βιοαερίου) και μετατροπής του σε άριστο εδαφοβελτιωτικό υλικό για τη βιολογική και αειφόρο γεωργία.

Παράλληλα εισέρχεται και τον τομέα της ΑγροΔιατροφής και αναδεικνύει την πλούσια αυτόχθονη ελληνική βιοποικιλότητα, συνδέει τα προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία του πληθυσμού και το γαστρονομικό πολιτισμό και υποστηρίζει με καινοτόμες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην έρευνα, το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διάθεση και το μάρκετινγκ των προϊόντων αυτών.

Από το Δεκέμβριο του 2016, η εταιρεία λειτουργεί σε 5 Business Units: Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης, Ανανεώσιμες Πηγές και Διαχείριση Παραγωγής Βιοαερίου, Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος, Εξειδικευμένη Αγροδιατροφή και Διαχείριση Εκπαιδευτικής Ακαδημίας.