Μάρκετινγκ / Πωλήσεις

Αυξήστε τα έσοδα σας, κλείστε περισσότερες πωλήσεις και εφαρμόστε καινοτόμες στρατηγικές για να αυξήσετε πωλήσεις και κερδοφορία, είναι οι βασικοί στόχοι που αποκαλύπτονται στο χαρτοφυλάκιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. Τα σεμινάρια αυτά παρέχουν στους συνέδρους την πρακτική γνώση που απαιτείται, για να σχεδιάσουν με επιτυχία την υλοποίηση, τη διαχείριση και τη μέτρηση των πωλήσεων και των ενεργειών μάρκετινγκ.

Η σημερινή ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία, αλλάζει το τοπίο των επιχειρήσεων με τρόπο που απαιτεί μια διαρκή αναπροσαρμογή του τρόπου σκέψης, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους πωλήσεων και τα μέχρι σήμερα καθιερωμένα πρότυπα μάρκετινγκ.

Η έμφαση σε αυτά τα πρακτικά μαθήματα σχεδιάστηκε για τους συνέδρους, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο αλληλένδετος και χρονο-προσδιορισμένος συσχετισμός στις πωλήσεις/μάρκετινγκ, με ταυτόχρονη ανάδειξη των αρχών που προωθούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων.

Ο συνδυασμός της θεωρίας μελέτης περιπτώσεων με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, προσδίδει ιδιαίτερες προκλήσεις μάρκετινγκ και βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων.

Η αναλυτική εργαλειοθήκη των σεμιναρίων Μάρκετινγκ & Πωλήσεων περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
 • Από τη Διαχείριση στη Στρατηγική Πελατειακών Σχέσεων
 • Αποτελεσματική Διαχείριση και Μάνατζμεντ της ομάδας Πωλήσεων
 • Διαχείριση και Μάνατζμεντ Εξαγωγών
 • Διαχείριση Μετά την Πώληση & ο Ρόλος της Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Τηλεφωνικές Πωλήσεις
 • Διαχείριση Πελατειακής Αξίας
 • Διαχείριση Συστημάτων Πληροφοριών Μάρκετινγκ
 • Κατάρτιση και Διαχείριση Σχεδίου Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Μπράντας
 • Αποτελεσματική Διαχείριση σημαίνει Μετρώ & Ανταπόδοση της Δαπάνης Μάρκετινγκ
 • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Διαχείριση Αξίας Μάρκας
 • Ανάλυση και Διαχείριση Ανταγωνιστικής Θέσης