Ελληνική Κτηνοτροφία – Παρόν & Μέλλον

Η Ελληνική Κτηνοτροφία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης, του πολιτισμού και της συνοχής των κοινωνιών της υπαίθρου. Αποτελεί σημαντικό πυρήνα συνεισφοράς στην Εθνική Οικονομία και αναμφίβολα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους μηχανισμούς ανάπτυξης και εξόδου της Ελλάδας… Read more

Βιοαέριο σε Υδρογόνο

“Παραγωγή Υδρογόνου από Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαερίου σε Κυψέλη Υλεκτρόλυσης Στερεών Οξειδίων – Οικονομοτεχνική Μελέτη” Διπλωματική Εργασία που παρουσιάστηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την Απονομή του πτυχίου M.Eng. στην Περιβαλλοντική Μηχανική Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η παραγωγή υδρογόνου… Read more

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ευρώπη – 2017 ενημέρωση

Η πρόσφατα δημοσιευθείσα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) έκθεση, περιγράφει την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) που πραγματοποιήθηκαν το 2015 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο σύνολό της και σε επίπεδο χώρας, αγοράς και τεχνολογίας. Παρέχει επίσης πρότυπες εκτιμήσεις… Read more