Σχεδιασμός για ανάπτυξη

Καθώς οι δομές της αγοράς αλλάζουν καθημερινά και γρήγορα σε όλες τις πτυχές τους, οι εταιρείες τρέχουν να προλάβουν τις εξελίξεις, σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο και κινδυνεύοντας να βγουν εκτός πορείας. Χαμένος χρόνος και σπάταλη πόρων είναι συνήθως η πραγματικότητα για… Read more

Πολιτική Αμοιβών Εργαζομένων

Η πολιτική αμοιβών των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της εταιρείας και τις υπόλοιπες πολιτικές προσωπικού, οι οποίες αποβλέπουν στην ανάπτυξη και εξέλιξή του. Κάθε εργαζόμενος είναι ένα ολοκληρωμένο άτομο με προσωπικότητα και χαρακτηριστικές… Read more

Πρόγραμμα Προσαρμογής Εργαζομένων

Το Πρόγραμμα Προσαρμογής αποτελεί για τις περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα μία σημαντική Διαδικασία Υποδοχής, Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων στην εταιρεία. Είναι μία “onboarding” διεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι νέοι εργαζόμενοι μαθαίνουν να προσαρμόζονται στις προδιαγραφές, απαιτήσεις και προσδοκίες… Read more

Η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου

Η υψηλότερη συχνότητα κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων, συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης μορφών καρκίνου, βάσει νέας Γαλλικής μελέτης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ΕΔΩ, ή επικοινωνήστε μαζί μας στο link της σελίδας, εάν θέλετε να μελετήσετε ολόκληρη την επιστημονική δημοσίευση. Παρόλο που… Read more

Εξοικονόμηση ενέργειας και εκμετάλλευση οργανικών απορριμμάτων στη βιομηχανία τροφίμων

Η βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον αποτελεί μονόδρομο για τη Βιομηχανία Τροφίμων. Η νέα περιβαλλοντική στρατηγική θα οδηγήσει με ασφάλεια στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα του τομέα και διασφαλίζοντας την… Read more

Η παθογένεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζεται…

Εντυπωσιακή αλλά δυστυχώς για ακόμη μία φορά αναμενόμενη είναι η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (www.adip.gr) Δέσμια του κράτους και των αλλεπάλληλων εμπνεύσεων των κατά σειράν υπουργών Παιδείας παραμένει η… Read more

Ελληνική κτηνοτροφία: Μια συνοπτική αναφορά

Η Ελληνική κτηνοτροφία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης, του πολιτισμού και της συνοχής των κοινωνιών της υπαίθρου. Αποτελεί σημαντικό πυρήνα συνεισφοράς στην Εθνική Οικονομία και αναμφίβολα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους μηχανισμούς ανάπτυξης και εξόδου της Ελλάδας… Read more

Διαχείριση Αλλαγής

Δώδεκα τοις εκατό (12%) μόνο των εταιρειών, που περιλάμβανε το Fortune 500 το 1955, υπάρχουν ακόμα το 2015. Οι λόγοι πολλοί: οι αγορές άλλαξαν και μετατράπηκαν, οι εταιρείες συγχωνεύτηκαν, τα επιχειρηματικά μοντέλα εξελίχθηκαν, δημιουργήθηκαν νέοι ανταγωνιστές κ.ο.κ. Σαράντα χρόνια έρευνας… Read more

Ανώτερη Επιχειρηματική Κατάρτιση

Στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΕΒ “Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις” κατέστη απόλυτα ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις για την επανατοποθέτησή της στο επενδυτικό προσκήνιο, τη στιγμή που ο διεθνής ανταγωνισμός υλοποιεί με αποτελεσματικότερο τρόπο στρατηγικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.… Read more

Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα

  Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα χρειάζεται συνολική και ενδελεχή επανεξέταση, νέα στρατηγική και αξιόπιστη ηγεσία για να μπορέσει να διαχειριστεί την Αλλαγή αποτελεσματικά. Η επαναξιολόγηση των στόχων, ο επαναπροσδιορισμός των κατευθύνσεων, η αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών, η διασύνδεση της… Read more