Εκπαιδευτική Ακαδημία

Η Εκπαιδευτική Ακαδημία είναι η νέα προσέγγιση στην ανώτερη επιχειρηματική κατάρτιση η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες βιωματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης από καταξιωμένους managers στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Πρωτοποριακές σκέψεις και ιδέες που αναπτύσσονται και δοκιμασμένες μέθοδοι – που έχουν βελτιώσει τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων – αναλύονται μαζί με τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις επιφανών προσωπικοτήτων και γκουρού στο χώρο της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Η Εκπαιδευτική Ακαδημία λειτουργεί αλληλεπιδραστικά και ακολουθεί εξειδικευμένες και βάσει αποτελεσμάτων μεθοδεύσεις. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές λύσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της στελεχιακής υποδομής και τη βελτίωση των στοιχείων της επαγγελματικής συμπεριφοράς των στελεχών.

Η Ακαδημία προσφέρει μια ανώτερη ποιοτική λύση, για όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους, να αναδείξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να προχωρήσουν πέρα από τα όρια της διοίκησης σε σχέση με τη νοοτροπία της ηγεσίας.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ