Πρόγραμμα Προσαρμογής Εργαζομένων

Το Πρόγραμμα Προσαρμογής αποτελεί για τις περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα μία σημαντική Διαδικασία Υποδοχής, Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων στην εταιρεία. Είναι μία “onboarding” διεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι νέοι εργαζόμενοι μαθαίνουν να προσαρμόζονται στις προδιαγραφές, απαιτήσεις και προσδοκίες… Read more