Εξελίξεις στην αγορά των γαλακτοκομικών

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην αγορά των γαλακτοκομικών, μετά την αποχώρηση της FrieslandCampina Hellas από την αγορά του φρέσκου γάλακτος, τις ανακοινώσεις της ΦΑΓΕ (πωλητήριο Αμυνταίου & επενδυτικό πλάνο Λουξεμβούργου) και την υπό εξέλιξη αναδιάταξη των εγχώριων δυνάμεων (ΔΕΛΤΑ, ΜΕΒΓΑΛ,… Read more

Στρατηγική Εξωστρέφειας

Η λανθασμένη οριοθέτηση προτεραιοτήτων και η ελλιπής επικοινωνία ανάμεσα στα στελέχη των εξαγωγών και τη Διοίκηση, είναι μία μάλλον συνηθισμένη εικόνα στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Η βασικότερη αιτία για αυτό οφείλεται στην έλλειψη στρατηγικής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται – πολλές φορές… Read more

Κατανάλωση σε ένα αστικό κόσμο

Οι δημογραφικές μεταβολές που συντελούνται, προκαλούν μία σημαντική εξισορρόπηση των μηχανισμών της παγκόσμιας κατανάλωσης. Στο παρελθόν, ένας αναπτυσσόμενος πληθυσμός ήταν η βασική κινητήρια δύναμη της αύξησης της κατανάλωσης, αλλά τώρα ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ελαττωθεί. Αυτό σημαίνει… Read more