Αγροδιατροφή

Η μελέτη των διαιτητικών επιλογών των καταναλωτών καθώς και των αντιλήψεων και στάσεων τους αναφορικά με τη διατροφή και τα τρόφιμα εν γένει, αποτελεί μείζονα συνιστώσα της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση του καταναλωτικού πολιτισμού.

Το υψηλότερο ποσοστό των ανησυχιών των καταναλωτών σχετικά με τη διατροφή και γενικά τα τρόφιμα συγκεντρώνουν οι τροφογενείς κίνδυνοι, ακολουθούμενοι από το σημαντικό έλλειμμα αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια ισορροπημένη διατροφή.

Ο μέσος καταναλωτής ανησυχεί όλο και περισσότερο για την ποιότητα, τη διατροφική αξία, τις συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας και διακίνησης, τις πρώτες ύλες – την προέλευση και επεξεργασία τους και την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που καταλήγουν στο τραπέζι του.

Στη DASO αναδεικνύουμε την πλούσια αυτόχθονη ελληνική βιοποικιλότητα, συνδέουμε τα προϊόντα που σχετίζονται με την υγεία του πληθυσμού και το γαστρονομικό πολιτισμό και υποστηρίζουμε καινοτόμες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, παραγωγής, διάθεσης και μάρκετινγκ των προϊόντων αυτών.

Τί ακριβώς κάνουμε

  • Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, παραγωγής, διάθεσης και μάρκετινγκ εξειδικευμένων τροφίμων και εξατομικευμένων διατροφικών προσεγγίσεων.
  • Αναπτύσσουμε νέες εφαρμογές και προϊόντα για τη βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της καινοτομίας.
  • Διεξάγουμε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της αγροτικής παραγωγής για τις καταναλωτικές και κοινωνικές πτυχές των τροφίμων.
  • Ερευνούμε και αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας.
  • Συστηματικά παρακολουθούμε την αγορά και τις καταναλωτικές τάσεις, στάσεις και προτιμήσεις.
  • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα Σχέδια Μάρκετινγκ και καταρτίζουμε διορθωτικές ενέργειες για την επίτευξη των προσυμφωνημένων στόχων.
  • Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε στρατηγική υψηλού περιθωρίου με επίκεντρο τους κρίσιμους παράγοντες διαφοροποίησης, όπως τα μοναδικά σχεδιαστικά στοιχεία, την καινοτομία των υπηρεσιών ή των προϊόντων και τη βελτίωση της εμπειρίας της μάρκας.