Καλωσορίσατε στην DASO

Η DASO είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Έργων που λειτουργεί σε πέντε επιχειρηματικούς τομείς: Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης, Ανανεώσιμες Πηγές και Διαχείριση Παραγωγής Βιοαερίου, Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος, Εξειδικευμένη Αγροδιατροφή και Διαχείριση Εκπαιδευτικής Ακαδημίας.