Επιχειρηματική Μεντορική

Η καθοδήγηση των επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην ατομική ανάπτυξη, τονίζοντας βήματα που ένα άτομο μπορεί να λάβει για να πετύχει τους στόχους του και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ανθρώπων και ένα από τα κορυφαία δύο πιο ισχυρά εργαλεία ανάπτυξης ηγεσίας που χρησιμοποιούνται σε οργανισμούς.

Η Μεντορική είναι πολύτιμη για τη συνολική σταθερότητα και την υγεία του οργανισμού. Η μεντορική μπορεί να προωθήσει την αμοιβαία μάθηση, να προκαλέσει και να τονώσει τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα εντός του οργανισμού. Η αποτελεσματική καθοδήγηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που συνδέονται με την εργασία με έναν μέντορα σύμβουλο επιχειρήσεων, που συμπεριλαμβάνουν: την αύξηση της παραγωγικότητας, την αποσαφήνιση στόχων και των αντικειμένων, την ενίσχυση της αυτογνωσία, τη ρύθμιση των στόχων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των σχέσεων με τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους, την αύξηση των κερδών, την υλοποίηση των σχεδίων δράσης, τη μείωση του στρες, το στρατηγικό σχεδιασμό, τον εξορθολογισμό των προσπαθειών και την εμπιστοσύνη στην οργάνωση.

Η αναλυτική εργαλειοθήκη των σεμιναρίων Μεντορικής περιλαμβάνει:

 • Εκτελεστική / καριέρας / επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Μεντορική Υψηλών Δυνατοτήτων
 • Προγραμματισμός της Διαδοχής
 • Διαχείριση Αλλαγής
 • Διαχείριση του Άγχους μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Ενδυνάμωση Ψυχική και Σωματική Υγείας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Χτίσιμο Αποτελεσματικών Ομάδων
 • Ισορροπία Εργασιακού Πεδίου και Ζωής
 • Ηγεσία στην Προσωπική και Επαγγελματική Ζωή
 • Η Νέα Δυναμική Αντίληψη