Επιχειρηματική Διάγνωση

Η Επιχειρηματική Διάγνωση είναι μία καινοτόμος υπηρεσία παροχής Συμβουλών και Μάνατζμεντ η οποία διερευνά επιχειρηματικές ανάγκες, αξιολογεί αιτίες, παθογένειες και συμπτώματα που παρουσιάζουν οι οργανώσεις, εκτιμά τις υποβόσκουσες καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα και αναπτύσσει Σχέδια Δράσης για να υποστηρίξει τις εταιρικές αναζητήσεις, να διασφαλίσει την επιτυχή έκβαση των επιχειρηματικών επιδιώξεων και να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Είναι η διαγνωστική τομογραφία της επιχείρησης μέσω της οποίας αναδεικνύονται οι εταιρικές αξίες, το χάσμα κουλτούρας/στρατηγικής και ο χάρτης των ανεξερεύνητων πηγών των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.

Η Επιχειρηματική Διάγνωση είναι το δικό σας ετήσιο τσεκ-απ, μια εντελώς νέα προοπτική για την επιχείρηση σας προκειμένου να εξακριβώσετε την εταιρική της υγεία και να αναπτύσσετε συνεχείς στρατηγικές οικονομικής μεγέθυνσης.

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

  • Εταιρικές Αξίες
  • Ανταγωνιστική Θέση
  • Ικανότητες & Δεξιότητες Στελεχών
  • Benchmarking
  • Επίπεδο Βελτιωτικής Αλλαγής
  • Εταιρικές Δυσλειτουργίες
  • Πιθανά Σημεία Βελτίωσης