Παγκόσμια Ημέρα Άρτου

Γιορτάζουμε σήμερα 16 Οκτωβρίου την Παγκόσμια Ημέρα Άρτου, παράλληλα με την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Η ημερολογιακή ταύτιση αυτών των δύο σημαντικών εορτών δεν είναι καθόλου τυχαία γιατί σηματοδοτεί τη σημασία του ψωμιού στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού παγκοσμίως.… Read more

Η Παθογένεια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εντυπωσιακή και μάλλον αναμενόμενη είναι η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (www.adip.gr) Επειδή ο ρυθμός και το ποσοστό αποφοίτησης είναι βασικοί δείκτες της αποτελεσματικότητας της Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης,… Read more