Περιβαλλοντικός Έλεγχος

Ο Περιβαλλοντικός Έλεγχος είναι βασικό εργαλείο ενίσχυσης επιχειρήσεων και οργανισμών, που αποσκοπεί στην τεκμηριωμένη, συστηματική και μεθοδευμένη αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης στο σύνολο των λειτουργιών τους.

H Προστασία Περιβάλλοντος, η Συμμόρφωση με τα Περιβαλλοντικά Πρότυπα και η Αποτίμηση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, συμπληρώνουν την Ασφάλεια & Υγιεινή και την Διαχείριση Ποιότητας του οργανισμού.

Το μοντέλο Περιβαλλοντικού Ελέγχου της DASO εστιάζει στην Αειφόρο Διαχείριση, τη βελτιστοποίηση της Παραγωγής και τη μείωση των Ρύπων και Αποβλήτων σε όλο των φάσμα της εταιρικής λειτουργίας. Παράλληλα βοηθά τις επιχειρήσεις στην εξοικονόμηση χρημάτων και λειτουργικών δαπανών μέσω της βελτίωσης των ενεργειακών αποδόσεων σε όλα τα επίπεδα.

Αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για επιχειρήσεις και οργανισμούς, που στοχεύει στην αντικειμενική αξιολόγηση και βελτίωση των λειτουργιών της περιβαλλοντικής οργάνωσης, οικολογικής διαχείρισης και των εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος.

Το μοντέλο DASO καθοδηγεί βήμα-βήμα τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό των κενών εφαρμογής των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στην κατανόηση των προβλημάτων, στο σχεδιασμό των Διορθωτικών Ενεργειών και στη συμμόρφωση με τις κείμενες Περιβαλλοντικές Διατάξεις.

Μπορείτε να δείτε το μοντέλο μας ΕΔΩ.