Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Καινοτομία είναι το μέλλον που παρέχεται σήμερα! Η καινοτομία πηγάζει από την ικανότητα να σκέφτεται κανείς ριζοσπαστικά και να μπορεί να συνδέει στοιχεία, φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους, τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και χώρους για να δημιουργεί νέες ιδέες… Read more

WORLD BREAD DAY 2020

Γιορτάζουμε σήμερα 16 Οκτωβρίου την Παγκόσμια Ημέρα Άρτου, παράλληλα με την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Η ημερολογιακή ταύτιση αυτών των δύο σημαντικών εορτών δεν είναι καθόλου τυχαία γιατί σηματοδοτεί τη σημασία του ψωμιού στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού παγκοσμίως.… Read more