Νέα εποχή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της κοινωνίας μας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως ένα άκρως πιεστικό ζήτημα. Ενώ μέχρι πρότινος η παραγωγή αποβλήτων αποτελούσε αναπόφευκτη και παράπλευρη παρενέργεια της οικονομικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης, η σύγχρονη τεχνολογία και η προσεκτική γεωργία και κτηνοτροφία μπορούν να σταματήσουν αυτόν το φαύλο κύκλο.

Η αειφόρος διαχείριση, η πρόληψη παραγωγής και η μείωση των αποβλήτων έχουν καταστεί σημαντικές προτεραιότητες της πολιτικής και συνιστούν ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και τη μετρίαση των αλλαγών του παγκόσμιου κλίματος.

Οι πρακτικές της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης των αποβλήτων δεν είναι πλέον αποδεκτές. Σήμερα η ελεγχόμενη διάθεση στους χώρους ταφής απορριμμάτων αλλά και η αποτέφρωση των οργανικών αποβλήτων δεν προτιμούνται ως μέθοδοι, δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν είναι πολύ πιο αυστηρά. Το ζητούμενο είναι η ανάκτηση της ενέργειας και η ανακύκλωση των θρεπτικών και οργανικών ουσιών.

Ένα σημαντικό δυναμικό με πολλαπλά οφέλη για τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο, κρύβεται στα κτηνοτροφικά απόβλητα, εφόσον αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της παραγωγής Βιοαερίου, ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. Η παραγωγή Βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση (ΑΧ) της ζωικής στερεής και υδαρούς κοπριάς καθώς και ενός ευρύτατου φάσματος πράσινων οργανικών αποβλήτων μετατρέπει αυτά τα υποστρώματα σε ανανεώσιμη ενέργεια και προσφέρει ένα φυσικό εδαφοβελτιωτικό για τη γεωργία.

Το Βιοαέριο αποτελεί μία πράγματι ελπιδοφόρα μορφή ΑΠΕ, με θετική επίδραση σε πολλά επίπεδα, αν και προς το παρόν έχει μικρή μόνο εφαρμογή και χαμηλή ανταπόκριση στην Ελλάδα.

Δυστυχώς η παρατεινόμενη οικονομική ύφεση, το εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον, η αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω των capital controls και κυρίως η έλλειψη εθνικής στρατηγικής, δεν ενθαρρύνουν τη δημιουργία κλίματος προσέλκυσης επενδυτών που είναι απαραίτητο για τη χώρα.

Παρόλα αυτά οι θετικές συνέπειες της αξιοποίησης των κτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή Βιοαερίου δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Η λειτουργία μονάδων Βιοαερίου σε αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές μπορεί να αποφέρει άμεσα αποτελέσματα υπέρ της τοπικής οικονομίας, ιδίως για τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Τα άμεσα οφέλη είναι η αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων, η απαλλαγή από κόστη επένδυσης βιολογικών καθαρισμών, το επιπρόσθετο εισόδημα από την πώληση του ρεύματος, η σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, η χρήση ενός πολύ καλύτερου λιπάσματος και πολλά ακόμη.

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *